KOREAN AIR (KE/KAL) 大韓航空

KOREAN AIR

Boeing B737-8B5(WL) (HL7565)
KOREAN AIR

Gulfstream G-IV (HL7222)

KOREAN AIR

Boeing B747-4B5 (HL7491)
2002W-cup c/s
KOREAN AIR

Boeing B777-2B5 (HL7530)

KOREAN AIR

Airbus A330-323(X) (HL7586)
2002World Cup c/s
KOREAN AIR

Airbus A300B4-622R (HL7242)
"Jeju"Visit KOREA 2001
2001年の観光キャンペーン塗装。
済州島の生き物、ハルビ。

KOREAN AIR

Boeing B737-9B5 (HL7708)
KOREAN AIR

Boeing B737-8B5 (HL7566)

KOREAN AIR

Douglas DC-9-83 (HL7572)
KOREAN AIR CARGO

Boeing B747-3B5(SF) (HL7470)

KOREAN AIR CARGO

Boeing B747-2B5F(SCD) (HL7408)
KOREAN AIR CARGO

McDonnell Douglas MD-11F (HL7372)

BACK
TOP
shiromuku(h1)ALBUM version 3.08